De laatste nieuwtjes van O&Ki

Nieuwe tarieven online, wat betekend dat voor u als ouder?

Geplaatst op
categorie Algemeen. *}
Nieuwe tarieven online, wat betekend dat voor u als ouder?

In 2017 verandert er het één en ander op het gebied van de kinderopvangtoeslag. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2016.


Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.
Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag.
De gemeentelijke bijdrage voor de peuterspeelgroep, loopt parallel aan de wijzigingen door de belastingdienst. Ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, kunnen op de peuterspeelgroep in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.

 

Kinderopvangtoeslag in 2017

Vanaf 1 januari 2017 ontvangen werkende ouders voor elk kind een hogere kinderopvangtoeslag dan in 2016. De hoogte van de stijging is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van een gezin.


Toeslagpercentages

Belangrijkste reden waarom de kinderopvangtoeslag hoger wordt en werkende ouders dus netto minder betalen voor de kinderopvang is de stijging van de kinderopvangtoeslagpercentages. Voor het eerste en tweede kind wordt het toeslagpercentage voor alle ouders verhoogd. Hierbij zijn de allerhoogste toeslagpercentages gemaximeerd op respectievelijk 94% en 95%.

 

Maximaal te vergoeden uurtarieven

Het maximumuurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,89 naar €7,18.
Het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,42 naar €6,69.
De verhogingen van de maximumuurtarieven hebben als positief gevolg dat ouders over een groter gedeelte van hun rekening kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

 

Verhoging inkomensklassen

De inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel worden verhoogd. Dit kan een voordeel voor ouders opleveren. Wanneer u bijvoorbeeld hetzelfde verdient in 2017 als in 2016, komt u mogelijk terecht in een lagere inkomensklasse, waardoor u recht heeft op meer kinderopvangtoeslag.


Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderopvangtoeslag in 2017?

• De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kindercentrum. Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde dagopvang en de buitenschoolse opvang.
• Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
• Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. U mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.
• 6 maanden recht op toeslag bij ontslag. Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2016 verlengt de overheid voor ouders die hun baan kwijt zijn de periode waarin ze nog recht hebben op kinderopvangtoeslag van 3 naar 6 maanden. Hierdoor hebben ouders de tijd om te solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang.
• De belastingteruggaven en toeslagen kunnen maar op één rekeningnummer per belastingplichtige uitgekeerd worden.

 

Hoeveel extra aan kinderopvangtoeslag in 2017, een paar voorbeelden

Uw inkomen en het aantal uren in de dagopvang of buitenschoolse opvang bepalen hoeveel u meer aan kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Eerste berekeningen wijzen erop dat:
• Een alleenstaande ouder met een minimumloon en met kinderen op de dagopvang, gaat er ongeveer 279 euro op vooruit. Op de buitenschoolse opvang 545 euro;
• Een gezin met een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro met kinderen op de dagopvang, gaat er ongeveer 180 euro op vooruit;
• Een gezin met een inkomen van 120.000 euro met kinderen op de dagopvang, gaat er 944 euro op vooruit;
• Een gezin met een inkomen van 120.000 euro met kinderen op de buitenschoolse opvang, krijgt 668 euro extra.

 

Aanpassing tarieven O&Ki kindercentrum 2017

Op de pagina tarieven treft u de tarieven per 01-01-2017 aan. De percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag zijn aangepast waardoor u geen hogere eigen bijdrage betaald ten opzichte van 2016. Voor de structurele 50 weken opvang, hanteren wij het maximumuurtarief van de belastingdienst. Zoals u van ons gewend bent, blijft flexibiliteit en op maat klaar staan voor ouders en kind(eren) heel belangrijk en vanzelfsprekend. Ruilen kan ook in 2017 altijd binnen een half jaar, margedagen zitten gewoon bij de BSO in, flexibele opvang is ook echt flexibel, ruime openingstijden blijven standaard en wij brengen feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening bij ouders.
Uw persoonlijke situatie is bepalend voor de kosten die u voor kinderopvang betaald in 2017. Via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ berekent u gemakkelijk wat u in 2017 aan kosten kwijt bent voor kinderopvang. Uiteraard helpen wij u graag die berekening te maken. Neemt u hiervoor contact met ons op via 0592-820244 of via info@oenki.nl.