O&Ki pedagogische Visie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN EN Algemene voorwaarden

Via de onderstaande links kunt u de pedagogische beleidsplannen en de algemene voorwaarden downloaden:

 

Pedagogisch Beleidsplan kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

Pedagogisch Beleidsplan BSO  

Pedagogisch Beleidsplan Sport BSO

Algemene voorwaarden