Peuterspeelprogramma bij O&Ki

Ons peuterspeelprogramma

Het aparte peuterspeelprogramma bij O&Ki is op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.15 uur tot 11.45 uur. Op de andere dagdelen is er ook VVE aanbod maar dan geharmoniseerd met de huidige peutergroep bij O&Ki.


VVE aanbod

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op onze peutergroepen deelnemen aan een VVE-traject. Dit staat voor Vervroegde Voorschoolse Educatie. Het traject is erop gericht een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Kinderen kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject wordt bepaald door het consultatiebureauteam van de jeugdgezondheidszorg Icare.

 

Kijk voor meer informatie over VVE in ons pedagogisch beleidsplan kinderopvang.

 

Direct naar:

 

Tarieven Inschrijven