De laatste nieuwtjes van O&Ki

Nieuwe tarieven? Wat verandert er eigenlijk voor u als ouder(s)?

Geplaatst op
categorie Algemeen. *}
Nieuwe tarieven? Wat verandert er eigenlijk voor u als ouder(s)?

In 2018 verandert er het één en ander op het gebied van de kinderopvangtoeslag. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2017.


Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.
Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag.

 

De gemeentelijke bijdrage voor de peuterspeelgroep, loopt parallel aan de wijzigingen door de belastingdienst. Ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, kunnen op de peuterspeelgroep in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.

 
Kinderopvangtoeslag in 2018

Vanaf 1 januari 2018 ontvangen werkende ouders voor elk kind een hogere kinderopvangtoeslag dan in 2017. De hoogte van de stijging is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van een gezin.

 
Maximaal te vergoeden uurtarieven

Het maximumuurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €7,18 naar €7,45.
Het maximumuurtarief voor de buitenschoolse opvang waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €6,69 naar €6,95.


De verhogingen van de maximumuurtarieven hebben als positief gevolg dat ouders over een groter gedeelte van hun rekening kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.


Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderopvangtoeslag in 2018?

• De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kindercentrum. Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde dagopvang en de buitenschoolse opvang.
• Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
• Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. U mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.
• 6 maanden recht op toeslag bij ontslag. Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag.
• De belastingteruggaven en toeslagen kunnen maar op één rekeningnummer per belastingplichtige uitgekeerd worden.

Aanpassing tarieven O&Ki kindercentrum 2018

Op de pagina tarieven treft u de nieuwe tarieven per 01-01-2018 aan. De percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag zijn aangepast waardoor u geen hogere eigen bijdrage betaald ten opzichte van 2017. Voor de structurele 50 weken opvang, hanteren wij het maximumuurtarief van de belastingdienst. Zoals u van ons gewend bent, blijft flexibiliteit en op maat klaar staan voor ouders en kind(eren) heel belangrijk en vanzelfsprekend. Ruilen kan ook in 2018 altijd binnen een half jaar, margedagen zitten gewoon bij de BSO in, flexibele opvang is ook echt flexibel, ruime openingstijden blijven standaard en wij brengen feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening bij ouders.
Uw persoonlijke situatie is bepalend voor de kosten die u voor kinderopvang betaald in 2018. Via deze link van de belastingdienst, berekent u gemakkelijk wat u in 2018 aan kosten kwijt bent voor kinderopvang. Uiteraard helpen wij u graag die berekening te maken. Neemt u hiervoor contact met ons op via 0592-820244 of via info@oenki.nl.